VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

KOOPERACIJA

 

        Makovica A.D. vrši zajednična ulaganja u proizvodnju merkantilne pšenice sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima, to jest kooperantima. Preduzeće se obavezuje da kooperantu obezbedi repromaterijal za proizvodnju pšenice, po utvrđenim paritetima i to:

1.semensku pšenicu
2.mineralno đubrivo 
3.zaštitna sredstva
Zauzvrat, kooperant se obavezuje da za preuzeti repromateijal, isporuči preduzeću merkantilnu pšenicu SRPS kvaliteta po utvrđenom paritetu i do tačno ugovorenog roka. Kvantitativni i kvalitativni prijem pšenice vršiće se u labolatoriji „Makovica“ A.D. Mladenovac.

Kontakt:
011/8232-555, lok:120

Vesna Vasilić 064/3953-018
Slavica Pupovac 011/8232-555, lok: 120