Merenje

makovica merenje

 

U Makovici A.D. vrši se usluga merenja na vagi III merne grupe , maksimalne nosivosti do 60t.