Skladištenje i čuvanje pšenice

Makovica silos

 

MAKOVICA A.D. vrši uslugu skladištenja i čuvanja merkantilne pšenice za račun dobavljača. U silosima se skladišti pšenica isključivo SRPS kvaliteta što podrazumeva sledeće: Vlaga 13%, Primese 2%, i Hektolitar 76%, pri čemu se „Makovica A.D." kao skladištar obavezuje da će očuvati kvalitet i kvantitet predate merkantilne pšenice, kao i zaštitu od gamadi.

 

Troškovi čuvanja idu na teret skladištara u svim slučajevima kad je realizacija predate merkantilne pšenice u „Makovici A.D." na sledeći način:

  • Kroz ušurnu meljavu
  • Naturalnu razmenu za repromaterijal/mehanizaciju
  • Razmenom za bonove za hleb
  • ili prodajom iste skladištaru.

Ukoliko dobavljač pšenice želi da je iskladišti iz silosa Makovice A.D., odnosno fizički je iznese iz skladišta, prethodno mora da plati obračunato po troškovniku Republičke direkcije za robne rezerve iznose:

  • Trošak ulaza 1%
  • Trošak izlaza 1%
  • Kalo 0.5%
  • Mesečni trošak čuvanja u silosima Makovica A.D. 1%.